Prenataal

Een vroedvrouw kan heel wat voor jou betekenen tijdens de zwangerschap!

 • Vaststelling van de zwangerschap door middel van een bloedafname
 • Gewichtscontrole
 • Bloeddrukcontrole
 • Opvolgen groei baarmoederHanne63bw
 • Controle ligging van de baby
 • Urinecontrole
 • Luisteren naar de harttonen van de baby
 • Bloedafname zo nodig
 • Suikertest
 • Groep B Streptokokken-wisser
 • Uitleg en advies over het verloop van de zwangerschap
  • Tips bij zwangerschapskwaaltjes
  • Uitleg over wat je wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap
  • Uitleg over de groei van je baby
  • Uitleg over de arbeid en de bevalling
  • Hulp en advies bij keuze voor borstvoeding of flesvoeding
  • Uitleg over wat je allemaal moet klaarmaken voor de komst van je baby
  • en nog zoveel meer
 • Emotionele ondersteuning
 • Antwoorden bieden op je vragen
 • Samenwerking met andere zorgverleners (huisarts, gynaecoloog, kinesist)

Ik kom op huisbezoek op een tijdstip dat voor jou het beste past of je bent van harte welkom in onze mama-kinderpraktijk DE COPILOOT. Een eerste controle duurt ongeveer anderhalf uur en de verdere controles plannen we naar jouw wensen en noden.

Ik ben als zelfstandige vroedvrouw geconventioneerd. Dit wil zeggen dat er niet meer wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV. Daarnaast werk ik met de derdebetalersregeling. Concreet betekent dit dat je mutualiteit volledig tussenkomt in de kosten van de prenatale en postnatale controles.

Er wordt een éénmalig bedrag van 25 euro aangerekend voor de bereikbaarheid, administratie en materialen. Daarnaast reken ik een kilometervergoeding aan, afhankelijk van je woonplaats.

%d bloggers liken dit: