Postnataal

De standaard duur van een ziekenhuisverblijf na een bevalling in Vlaanderen is ongeveer 4 dagen. In de toekomst zal dit korter worden. Sommige ziekenhuizen hanteren nu reeds 3 dagen als standaard. Het is niet de bedoeling dat je minder zorgen krijgt door een korter ziekenhuisverblijf, maar de bedoeling is dat de zorgen nu thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis. En dat door de vroedvrouw.

Hoe lang je ook in het ziekenhuis blijft, ik sta binnen de 24 uur na thuiskomst uit het ziekenhuis klaar voor jou en je nieuwe gezinnetje.

Als je beslist om zeer snel na de geboorte van je kindje naar huis te komen, kom ik gedurende 5 opeenvolgende dagen op huisbezoek. Na die 5 dagen ben ik nog steeds bereikbaar voor jou en kom ik langs wanneer je daar nood aan hebt. Als je langer in het ziekenhuis verblijft, dan bespreken we samen waar de noden liggen en hoe vaak je graag wil dat ik langs kom.

Als je zeer vroeg naar huis gaat, dan wordt het onderzoek door de pediater gedaan tussen dag 7 en dag 10 na de geboorte.

Volgende zorgen gebeuren in het postpartum bij de mama

 • Controle bloeddruk
 • Controle bloedverlies
 • Controle baarmoederstand
 • Controle hechtingen na scheurtje of knipje
 • Wondzorg na keizersnede, verwijderen van hechtingen
 • Hulp bij borstvoeding
 • Advies en hulp bij kwaaltjes of ongemakjes na de bevalling
 • Bloedafname indien nodig
 • Emotionele ondersteuning
 • Advies en hulp bij de verzorging van de baby
 • Beantwoorden van je vragen

Volgende zorgen gebeuren in het postpartum bij de baby

 • Wegen en meten
 • Controle van de huidskleur
 • Controle van urine-en stoelgangspatroon
 • Temperatuur
 • Navelverzorging
 • Bekijken van het drinkgedrag
 • Prikje (vanaf 72 uur na de geboorte) in het handje voor de screening naar metabole aandoeningen (vroegere hielprik)

Als je tijdens de zwangerschap al door mij werd opgevolgd, dan is het vanzelfsprekend dat ik in het postpartum ook onmiddellijk voor je klaar sta. Wanneer je tijdens de zwangerschap niet door mij werd opgevolgd, dan verzorg ik je zeker ook heel graag na de bevalling. Het is altijd leuk als we elkaar al een beetje kennen dus dan raad ik je aan om al eens een afspraak met mij te maken voor de bevalling.

Ik ben als zelfstandige vroedvrouw geconventioneerd. Dit wil zeggen dat er niet meer wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV. Daarnaast werk ik met de derdebetalersregeling. Concreet betekent dit dat je mutualiteit volledig tussenkomt in de kosten van de prenatale en postnatale controles.

Er wordt een éénmalig bedrag van 25 euro aangerekend voor de bereikbaarheid, administratie en materialen. Daarnaast rekenen ik een kilometervergoeding aan, afhankelijk van je woonplaats.

%d bloggers liken dit: